Nieuwbouwproject Pontmeyer


LasserStatus: Opgeleverd

Gerealiseerd voor: Pontmeyer

Project omschrijving:
We hebben hier een vacurain hemelwatersysteem gerealiseerd, verder hebben we hier riolering, verlichting installatie, elektrische installatie, datanetwerk met serverkast, vraaggestuurde ventilatie, brandmeldinginstallatie, brandbestrijdingsinstallatie, inbraakbeveiliginginstallatie, waterinstallatie, sanitairinstallatie, gasinstallatie en een verwarmingsinstallatie gerealiseerd.